GIẢNG VIÊN

GIẢNG VIÊN TẠI KIẾN MỸ ACADEMY LÀ NHỮNG CHUYÊN GIA TRÊN 10 NĂM KINH NGHIỆM GIỮ NHIỀU CHỨC VỤ QUAN TRỌNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LỚN VÀ CÁC CÔNG TY/ TẬP ĐOÀN UY TÍN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY

TS. KTS. Phạm Quang Duy

Tốt nghiệp Kiến trúc sư, thạc sỹ tại ĐH Kiến Trúc TP.HCM

Tiến sỹ Thiết kế môi trường Nội thất tại Trường ĐH Công nghệ cao Texas Hoa Kỳ

Giảng viên ĐH Kiến Trúc TP.HCM.

Chuyên gia thiết kế Nội thất tại các công ty.

ThS. KTS. Trương Ngọc Quỳnh Châu – ngành Kiến Trúc

Tốt nghiệp Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM

Giảng viên ĐH Hutech TP.HCM.

Chuyên gia thiết kế Nội thất tại các công ty.

ThS. Nguyễn Bảo Cúc Phương

Tốt nghiệp cử nhân Thiết kế Nội thất Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM

Tốt nghiệp thạc sĩ Học viện Thiết kế Istituto Superiore di Design – Napoli- Italy

Giảng viên ĐH Văn Lang, giảng viên thỉnh giảng ĐH Kiến Trúc TP.HCM, ĐH Hoa Sen.

Chuyên gia thiết kế Nội thất tại các công ty.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Tốt nghiệp cử nhân TK Công nghiệp tại ĐH Kiến Trúc TP.HCM, tốt nghiệp thạc sỹ tại ĐH Mỹ thuật TP.HCM,  giảng viên ĐH Kiến Trúc TP.HCM.

Chuyên gia Thiết kế sản phẩm công nghiệp tại các công ty.

KTS. Nguyễn Quốc Minh Huy

Tốt nghiệp kiến trúc sư tại ĐH Kiến Trúc TP.HCM

Chuyên gia thiết kế kiến trúc nội thất tại các công ty.

Chuyên gia thiết kế nội thất Trần Thị Huệ

Tốt nghiệp cử nhân Thiết kế Nội thất Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM

Chuyên gia thiết kế nội thất tại các công ty.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

KHOÁ ĐÀO TẠO NGHỀ - CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT