KIENMY EDUCATION – THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

Website:
www.ltkientrucmtcn.com
www.kienmyacademy.edu.vn

Fan page:
https://www.facebook.com/kienmyeducation

Link youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=9HQPkYhTF7k&t=20s

Báo chí đánh giá:
https://toplist.vn/top-list/trung-tam-luyen-thi-kien-truc-my-thuat-tot-nhat-tai-tp-hcm-12965.htm

https://www.giaoduc.edu.vn/lop-hoc-cua-nhung-nguoi-thay-hien-thuc-hoa-uoc-mo.htm

https://truongcuatoi.com/edu/trung-tam-luyen-thi-kien-my

https://hoctruongnao.vn/dia-diem/trung-tam-boi-duong-van-hoa-va-luyen-thi-dai-hoc-kien-truc-my-thuat-743.html

Top 10 Trung tâm luyện thi kiến trúc – mỹ thuật tốt nhất tại TP. HCM

CƠ SỞ VẬT CHẤT

LỚP VẼ THIẾU NHI

SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG - GÓC NHÌN