GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

ThS. Mỹ thuật Đào Trọng Việt

Tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật tại ĐH Mỹ thuật TP.HCM, tốt nghiệp thạc sỹ tại Liên bang Nga, GV ĐH Mỹ thuật TP.HCM, GV thỉnh giảng ĐH Kiến Trúc TP.HCM, họa sỹ tự do.

ThS. Lê Thế Danh

Tốt nghiệp cử nhân, thạc sỹ mỹ thuật tại ĐH Mỹ thuật TP.HCM, GV thỉnh giảng ĐH Kiến Trúc TP.HCM, họa sỹ tự do.

ThS. Trần Văn Quang

Tốt nghiệp thạc sỹ đồ họa tạo hình tại Thái Lan, GV thỉnh giảng ĐH Kiến Trúc TP.HCM, ĐH Duy Tân, họa sỹ tự do.

ThS. Lê Sa Long

Tốt nghiệp cử nhân, thạc sỹ mỹ thuật tại ĐH Mỹ thuật TP.HCM, GV ĐH Mở TP.HCM, họa sỹ tự do.

ThS. Nguyễn Phạm Trung Hậu

Tốt nghiệp cử nhân, thạc sỹ mỹ thuật tại ĐH Mỹ thuật TP.HCM, GV ĐH Tôn Đức Thắng, GV thỉnh giảng ĐH Kiến Trúc TP.HCM, họa sỹ tự do.

CN. Tô Hoài Đạt

Tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật tại ĐH Mỹ thuật TP.HCM, GV thỉnh giảng ĐH Kiến Trúc TP.HCM

họa sỹ truyện tranh NXB Trẻ.

CN. Lê Hữu Trường

Tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật tại ĐH Mỹ thuật TP.HCM, GV thỉnh giảng ĐH Kiến Trúc TP.HCM, họa sỹ tự do.

CN. Đào Duy Quang

Tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật tại CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Chuyên gia thiết kế Đồ họa tại các công ty.